fenjon

چگونه سطر ها و ستون های یک جدول در word را جمع ببندیم؟

اگر شما با word کار می کنید و نیاز به افزودن کمیت هایی به word دارید ، می توانید این کار را بدون وارد کردن اطلاعات در Exel و کپی و پیست کردن آن ها در word انجام دهید; چرا که word امکان انجام برخی محاسبات ساده مثل جمع وتفریق ، ضرب ، معدل گیری را در خود دارد. برای یادگیری این کار ها با ما در ادامه ی این آموزش همراه باشید.
ادامه…